Nová Ves nad Žitavou Farský kostol sv. Tomáša Becketa v Novej Vsi nad Žitavou

Nová Ves nad Žitavou

Farský kostol sv. Tomáša Becketa

Rímskokatolícky kostol v Novej Vsi nad Žitavou bol postavený v barokovo-klasicistickom slohu v rokoch 1789 až 1791 zo zbierok obyvateľov ako Kostol sv. Tomáša, biskupa. V zachovaných záznamoch nie je uvedené, odkedy je jeho patrónom sv. Tomáš Becket. Je však jediným kostolom tohto patrocínia na Slovensku. Jednoloďový priestor má polkruhový uzáver krytý pruskou klenbou. Vonkajšiu architektúru tvorí veža vstavaná do štítového priečelia, je členená lizénami.

Ďalšie informácie: www.novavesnadzitavou.fara.sk

profinet.jpg
ekostol_logokiki.jpg
wircom_logo_zelene_lq-01.png