Košice-Šaca Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Kostol Nanebovzatia Panny Márie Košice-Šaca

Náš kostol bol pôvodne zasvätený Najsvätejšej Trojici a bol postavený zrejme ešte pred rokom 1275. Jágerský biskup Andrej v tom istom roku uviedol zoznam kostolov, ktoré majú platiť desiatky. Jedným z vymenovaných bol aj kostol Ida, pomenovaný podľa pretekajúcej riečky. Zároveň to bola prvá písomná zmienka o dedine Šaca. Vôbec názov dediny sa odvodil od patrocínia kostola: Najsvätejšia Trojica - Svätá Trojica - Svätica - Švatica - Šaca

Stredovekosť kostola vidno už na jeho štýle, ktorým je gotika. I Šacu postihla reformácia. Takmer všetci jej obyvatelia konvertovali na kalvínov. Začiatkom 18. storočia tu bolo mnoho gréckokatolíkov. Roku 1733 zemepán Paul Šemšey prehlásil, že opraví schátralý kostol a postaví faru, ak bude v Šaci rímskokatolícky kňaz. Roku 1738 sa ním stal Imrich Turoczi a o rok neskoršie píšu štatistiky, že v Šaci a Buzinke bolo 1033 rímskokatolíkov. Roku 1779 kostol vyhorel a po následnej oprave prijal nové patrocínium Nanebovzatej Panny Márie. Veľkou rekonštrukciou prešiel kostol počas 22 ročnej správy farnosti rehoľou Misijnej spoločnosti sv. Vincenta. Po roku 2012 prešla farnosť do správy diecézy.

Podrobné informácie nájdete na stránke:

https://farasaca.sk/

 

profinet.jpg
ekostol_logokiki.jpg
wircom_logo_zelene_lq-01.png