PREČO VZNIKOL EKOSTOL?

Projekt EKOSTOL.SK vznikol v týchto ťažkých dňoch, kedy sa svet akoby zastavil.

Tak ako ulice miest sú prázdne, tak ostali prázdne aj kostoly. Obrátili sa preto na nás farnosti s prosbou o pomoc pri zabezpečovaní živých prenosov z kostola až ku vám domov. Nedalo nám nepomôcť a oslovili sme dodávateľa webu KUKAJ.SK s ktorým dlho spolupracujeme s prosbou, či by nám nevytvoril pre tento účel stránku. Keďže sa bez váhania zapojil do pomoci, tak výsledok práve teraz spoločne užívame :)

Myšlienkou EKOSTOLA je zlúčiť sem všetky kostoly, ktoré majú takúto možnosť online prenosov a následne tieto prenosy distribuovať dôchodcom, chorým ľudom alebo veriacim v zahraniči.

Trenčín

Farský kostol Narodenia Panny Márie

živý prenos

Ružomberok

Rímskokatolícky farský Kostol sv. Ondreja

živý prenos

Horná Ždaňa

Kostol sv. Šimona a Júdu

živý prenos

Partizánske

Kostol Božského Srdca Ježišovho

živý prenos

Košice-Šaca

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

živý prenos

Ludanice

Kostol Najsvätejšej Trojice

živý prenos

Radošina

Rímskokatolícky farský kostol Najsvätejšej Trojice

živý prenos

Bojná

Farský Kostol Všetkých Svätých

živý prenos

Černová

Rímskokatolícky kostol Panny Márie Ružencovej

živý prenos

Jánovce

Barokový rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie

živý prenos

Lukáčovce

Farský kostol Sv. Jána Nepomuckého v Lukáčovciach

živý prenos

Ružomberok

Kostol Povýšenia Sv. Kríža v Ružomberku

živý prenos
profinet.jpg
ekostol_logokiki.jpg
wircom_logo_zelene_lq-01.png