PREČO VZNIKOL EKOSTOL?

Projekt EKOSTOL.SK vznikol v týchto ťažkých dňoch, kedy sa svet akoby zastavil.

Tak ako ulice miest sú prázdne, tak ostali prázdne aj kostoly. Obrátili sa preto na nás farnosti s prosbou o pomoc pri zabezpečovaní živých prenosov z kostola až ku vám domov. Nedalo nám nepomôcť a oslovili sme dodávateľa webu KUKAJ.SK s ktorým dlho spolupracujeme s prosbou, či by nám nevytvoril pre tento účel stránku. Keďže sa bez váhania zapojil do pomoci, tak výsledok práve teraz spoločne užívame :)

Myšlienkou EKOSTOLA je zlúčiť sem všetky kostoly, ktoré majú takúto možnosť online prenosov a následne tieto prenosy distribuovať dôchodcom, chorým ľudom alebo veriacim v zahraniči.

Trenčín

Farský kostol Narodenia Panny Márie

živý prenos

Ružomberok

Rímskokatolícky farský Kostol sv. Ondreja

živý prenos

Ludanice

LUDANICE - kostol Najsvätejšej Trojice

živý prenos

Radošina

Rímskokatolícky farský kostol Najsvätejšej Trojice

živý prenos

Dolný Kubín

Farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej v Dolnom Kubíne

živý prenos

Nová Ves nad Žitavou

Farský kostol sv. Tomáša Becketa v Novej Vsi nad Žitavou

živý prenos